Nyheter

EAccounting. Nytt tilbud fra VITO økonomi

VITO okonomi kan nå tilby deg regnskap i Visma eAccounting.

Dette renskapsprogrammer ligger i skyen og du kan selv bestemme hvor mye av regnskapsrutinene du vil gjøre selv og hva du vil at vi skal gjøre. Det bestyr at du kan spare penger ved å gjøre noe selv.

Klikk på "Våre tjeneste" i hovedmenyen og velg E-ACCOUNTING så kan du lese mer om dette. 

 

7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon

Med virkning fra 2018 er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.

Les mer her 

Kan du si opp sykemeldte ansatte?

Svaret er i utgangspunktet nei, men du kan likevel gjøre det dersom du kan bevise at oppsigelsen skyldes noe annet enn sykefraværet.

Les mer her.

3 ting du bør vite om fleksitidsavtaler

Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid

Kan arbeidsgiver dekke utgifter til utdanning for sine ansatte skattefritt?

Har du ansatte som ønsker å utdanne eller videreutdanne seg? Som arbeidsgiver har du mulighet til å dekke kostnader til utdanning skattefritt for dine ansatte. For at skattefritaket skal gjelde må visse vilkår være oppfylt. Ett av vilkårene som stilles for skattefri dekning, er at utdanningen gir relevant kompetanse for nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan dekke utdanning i forbindelse med opphør av arbeidsforhold.

Har ansatte krav på lønn for fridager i julen?

Det er ikke lovfestet rett til lønn for de bevegelige helligdagene i julen. En arbeidstaker som har fri fordi arbeidsdagen faller på en helligdag i julen vil derfor som utgangspunkt ikke ha krav på lønn for denne dagen. Rett til lønn for slike dager kan imidlertid følge av avtale eller praksis i den enkelte virksomhet.

Månedslønn eller timelønn?

Regnskap Norge nyhetsbrev uke 43

Aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi på aksjer i 2016

Dette gjelder personlige aksjonærer i ikke-børsnotert aksjeselskap som har hatt kapitalendring m.m. i løpet av inntektsåret 2016, og hvor dette selskapet eier aksjer direkte eller indirekte i underliggende ikke-børsnotert aksjeselskap med næringseiendom.

Klikk på lenken for å lese hele nythetsbrevet: Nyhetsbrev uke 43

Regnskap Norge Nyhetsbrev uke 42

Svak omsetningsutvikling i fjor

Omsetningsveksten i regnskapsbransjen var kun 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Det til tross for at priser på regnskaps- og bokføringstjenester, ved utgangen av 2016, var 4,4 prosent høyere enn på samme tid året før.

Klikk på lenken for å lese hele nyhetsbrevet: Nyhetsbrev uke 42

Statsbudsjettet for 2014 Diskrimineringen av næringsdrivende

Statsbudsjettet viderefører diskrimineringen av de selvstendig næringsdrivende, noe som er både skuffende og betenkelig, er adm. dir. Sandra Riises første kommentarer til Statsbudsjettet for 2014.

 At minstefradraget økes er positivt for lønnsmottakere, særlig for de med lave eller moderate inntekter. Det er imidlertid et faktum at de næringsdrivende stadig kommer dårligere ut. Lønnsmottakerne har de siste to tiår fått stadig lettelser i beskatningen som følge av økte minstefradrag. En tilsvarende lettelse har ikke de næringsdrivende sett noe til.

Oppbevaringstiden reduseres ti fem år

Regjeringen går inn for å redusere oppbevaringstiden for regnskapsmateriale til fem år. Dette er en god dag for landets små og store bedrifter og en etterlengtet seier for forenkling, sier adm.dir. Sandra Riise i NARF.

NARF  har tidligere beregnet seg frem til at forenklingen vil gi en besparelse på rundt 260 millioner kroner i året fordelt på minst 350.000 oppbevaringspliktige.