Nyheter

Tilbakedatering av faktura blir tillatt

Finansdepartementet åpner for at fakturaer som utstedes inntil 15 virkedager inn i måneden kan angi siste dato i foregående måned som fakturadato.

Forsinket betaling kan gi en merkostnad

Forsinket betaling kan gi en merkonstnad på kr 300

Nye regler gir kreditor rett til å kreve kr 300 i inndrivelseskompensasjon dersom regningen ikke betales ved forfall.

Det er norsk lovs harmonisering med EU-regler som er årsaken til at nye regler om inndrivelseskompensasjon nå er innført. Reglene er innført fra 1. juli og er hjemlet i forsinkelsesrenteforskriften § 3a.

Kreditorvarsler i papiraviser avvikles

Fra 1. juli vil kreditorvarsler mv. bare bli kunngjort på brreg.no, og det blir kortere tidsfrist for kreditorvarsler.

Rett til fri skolestart

Første skoledag er en stor dag i barns liv, og foreldre ønsker å være tilstede på denne dagen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker verken rett til fri for å følge barnet til første skoledag eller rett til lønn ved slikt fravær. Likevel er det mange arbeidstakere som har fri denne dagen, både med og uten lønn – dette fordi mange arbeidsgivere gir ansatte en veldferdspermisjon for barnets første skoledag.

Syk i ferien?

Ferieloven er en vernelov og skal sikre arbeidstakeren en årlig fritid ut fra helsemessige og sosiale hensyn. I de tilfeller en arbeidstaker har vært syk hele eller deler av ferien sin anses ikke restitusjonsbehovet å ha blitt tilstrekkelig ivaretatt. I ferieloven er det derfor fastsatt regler som sikrer arbeidstaker som har vært syk i ferien rett til ny ferie.

Databriller betalt av arbeidsgiver

Briller, eller databriller, dekket av arbeidsgiver kan fortsatt mottas skattefritt av arbeidstaker. I nedenfor inntatte artikkel ser vi nærmere på arbeidstakers rettigheter og den skattemessige behandlingen av briller som bekostes av arbeidsgiver.

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt?

Dette er spørsmål som ofte kommer opp nå i disse førjulstider. Skattedirektoratet har i en uttalelse gitt en oversikt over reglene på området Enhver fordel som en ansatt eller styremedlem mottar fra en bedrift gjennom sitt arbeidsforhold eller verv, er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for mottakeren. Dette er et tema det er mye spørsmål om nå i disse dager, hvor julebord, gaver og andre påskjønnelser er aktuelt.

Nye takseringsregler for 2012

Skattedirektoratet fastsatte 22. november i forskrift nye takseringsregler av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2012 (takseringsreglene). Forskriften er gjengitt i Skd-melding 11/12.

Les om dette på Skattedirektoratets sider ved å klikke her.

Utenlandsregulativet - Nye satser

Oversikt over nye satser for nattillegg og kostgodtgjørelse, gjeldende fra 1. januar 2013 er klar.

 

Gå tiil  NARF sine sider for å finne oversikten.

Innenlandsregulativet 2013

Satsene i statens reiseregulativ innland er endret med virkning fra 1. januar 2013. De nye satsene (2012-satser i parantes): Bruk av egen bil - satser for kilometergodtgjørelse Kjøring inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 (kr. 3,90) pr. km. Kjøring over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,40 (kr. 3,25) pr. km. Tilhengertilleg kr 0,85 (kr. 0,70) pr. km. Kostgodtgjørelse for dagsreiser (uten overnatting)