Årsoppgjør

Vito Økonomi AS har medarbeidere med lang erfaring i å arbeide for små og mellomstore selskaper, og utfører: 
 

  Årsregnskap m/noter
  Likningspapirer
  Kontakt med revisor
  Innsendelse til Brønnøysund

Vi benytter Cantor Controller et brukervennlig årsavslutningsprogram som lager til alle papirer likningsmyndighetene skal ha.

 Du driver «Butikken» vi tar oss av Økonomien