Lønn

Vito Økonomi AS har flinke medarbeidere med lang erfaring i å arbeide for små og mellomstore selskaper, og utfører: 
 

  Lønnsregistrering
  Lønnsutbetaling
  Terminoppgaver
  Lønns- og trekkoppgaver
  Inn og utmelding av arbeidstakerregisteret
  Sykepenge refusjon

 Dagens regelverk er omfattende og komplisert, la os ta oss av lønn mens du din tid på kjernevirksomheten.

Vi benytter Hult & Lillevik et brukervennlig lønnssystem som stadig oppdateres for nye lover og regler.

  Du driver «butikken» vi tar oss av Økonomien