Regnskap

Vito Økonomi AS har medarbeidere med lang erfaring i å arbeide for små og mellomstore selskaper, og utfører:  
 

Løpende regnskapsførsel
Fakturering
Avstemming kontroll
Omsetningsoppgaver (mva.)
Perioderegnskap

 Et profesjonelt utarbeidet regnskap er et viktig styringsverktøy for din bedrift. La oss ta oss av regnskapsførselen, mens du bruker din tid på kjernevirksomheten.

Vi bruker Visma Business et økonomiprogram som gir god oversikt over selskapets utvikling.

 Du driver «Butikken» vi tar oss av Økonomien